HEV 2-certificaten voor veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen

Wij volgden dit jaar een opleiding waarin we leerden hoe we hybride en elektrische voertuigen op een veilige manier kunnen spannings vrijzetten.

In de opleiding was er bijzondere aandacht voor het spanningsvrij maken van de voertuigen. De basis van die auto’s is uiteraard elektriciteit, dus is het een cruciaal punt voor een veilige verwerking.

De training ging door bij EDUCAM, een erkend kennis- en opleidingscentrum voor de autosector en daarmee gerelateerde sectoren.

Door het behalen van onze HEV 2 certificaten hebben we nu de volgende competenties bewezen in een theoretische en een praktische proef:

  • kennis van de opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig
  • kennis van de belangrijkste risico’s die verbonden zijn aan de onderdelen van de aandrijfsystemen
  • kennis van een veilige werkmethode
  • het veilig en correct toepassen van de werkmethode tijdens werkzaamheden aan de aandrijfsystemen
  • de correcte selectie en gebruik voor persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur in functie van de uit te voeren werkzaamheden

Heeft u dus een elektrisch of hybride voertuig ? Dan is het bij ons zeker en vast in goede handen.

schrijf u in voor de nieuwsbrief

blijf op de hoogte van onze acties

Maak een afspraak